Well d'Luxexpo net méi fir de Primoaccueil zur Verfügung stoung, war jo eng Zeltstruktur um Kierchbierg opgeriicht ginn.

Elo gouf och de sougenannten "Bâtiment T", ee fréiert Gebai vum europäesche Geriichtshaff, ageriicht, fir d'Leit méi laangfristeg kënnen ënnerzebréngen.

Flüchtlingsstruktur um Kierchbierg / Rep. Dany Rasqué

Um Donneschdeg den Owend gouf dës Struktur virgestallt, d'Awunner aus dem Quartier konnte Froen stellen a si kruten een Deel vun de Raimlechkeete gewisen.

Den Interview mam Ausseminister Jean Asselborn
Well d'Luxexpo net méi fir de Primoaccueil zur Verfügung stoung, war jo eng Zeltstruktur um Kierchbierg opgeriicht ginn.

An deenen nächsten Deeg kënnen déi éischt Flüchtlingen aus der Ukrain an eng nei Struktur um Kierchbierg plënneren.

Um Boulevard Konrad Adenauer gëtt dofir e Gebai amenagéiert. Déi Aarbechte sinn nach net ofgeschloss, mä vun deenen 1.200 Better, déi am Ganzen op dräi Stäck sollen dohinner kommen, sinn der elo eng 150 prett.

D'Awunner aus dem Quartier kruten en Donneschdeg Owend gewisen, wéi hir nei Nopere wunnen an den Ausseminister, dee just vun der Staatsvisitt erëm war, huet Explikatioune ginn.

Den Intressi an d’Reaktiounen um Enn ware positiv. "Wichteg fir Lëtzebuerg", huet de Jean Asselborn dat genannt. Dat wier och zënter 2015 bei deenen allermeeschte Strukturen de Fall, och wann d’Flüchtlingen aus Syrien, dem Irak oder Eritrea kommen.

Net just iwwert déi nei Struktur, mä och iwwert d'Situatioun an der Ukrain gouf en Donneschdeg den Owend geschwat. Eng 3.000 Leit, déi virum Krich hu misste fortlafen, hu bis elo am Grand-Duché de Statut vum Bénéficiaire de Protection temporaire kritt a genee dee Statut muss een och hunn, fir an engem vun deene 50 Zëmmere kënnen ze wunnen, déi elo fäerdeg sinn. Déi sanitär Anlage mussen d'Leit sech deelen, selwer kachen ass net méiglech, d'Iessen gëtt op d'Plaz geliwwert.

Den Ausseminister huet nach erkläert, datt et zwee Prozesser gëtt: dee vun de regulären Asyldemandeuren an dee vun de Flüchtlingen aus der Ukrain. Esou ee massive Flux vu Leit wier et nach ni ginn. Et wier een elo op 5.000 ukrainesche Flüchtlingen. Et gëtt versicht, datt déi Leit net an Zelter musse liewen.

Vill Froe goufen et net, mä den Intressi war awer grouss. Do huet et och näischt ausgemaach, datt de Fliger mat deem den Ausseminister aus Portugal koum, Verspéidung hat an d'Informatiounsversammlung 45 Minutte méi spéit ugefaangen huet, wéi virgesinn.

An de Strukture vun der ONA, dem staatlechen Office national de l'accueil, liewen aktuell iwwer 1.500 Leit, déi aus der Ukrain kommen an 19 verschiddene Strukturen. Mat där neier um Kierchbierg, seet den Ausseminister, hu mer eis virgeschafft. Hie géif awer hoffen, datt de Krich eriwwer wier, ier déi 1.200 do Better besat sinn.

De Communiqué

RTL

© MAEE

Jean Asselborn s’est échangé avec les résidents de la commune de Luxembourg lors d’une séance d’information en vue de l’ouverture d’une structure d’hébergement de protection temporaire pour les personnes fuyant la guerre en Ukraine au «Bâtiment T» à Luxembourg-Kirchberg (12.05.2022)

Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennes

 

En date du 12 mai 2022, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn a tenu une séance d’information publique en collaboration avec le Syndicat d’intérêts locaux Kirchberg (SILK) et la Ville de Luxembourg afin d’informer les résidents de la commune de Luxembourg sur l’ouverture d’une nouvelle structure d’hébergement de protection temporaire pour les personnes fuyant la guerre en Ukraine au «Bâtiment T» à Luxembourg-Kirchberg. Le ministre Asselborn était accompagné de Maurice Bauer, échevin de la Ville de Luxembourg, de Henri Bram, vice-président du Syndicat d’intérêts locaux Kirchberg, des représentants de l’Office national de l’accueil (ONA), des ministères concernés, de Caritas et de la Croix-Rouge luxembourgeoise.

Les riverains ont eu l’opportunité de poser leurs questions au ministre, aux responsables et au personnel encadrant sur place.

Le ministre Asselborn a tenu à saluer la solidarité dont les résidents de Luxembourg ont fait preuve lors de cet échange de vues et il a saisi l’occasion pour remercier les autorités communales de la Ville de Luxembourg, l’Office national de l’accueil ainsi que tous les ministères et organismes concernés pour leur contribution aux efforts collectifs visant à garantir un accueil digne des personnes ayant fui la guerre en Ukraine.

Ancien bâtiment de la Cour de justice de l’Union européenne, le «Bâtiment T» abritant la future structure d’hébergement de protection temporaire aura une capacité d’accueil maximale de 1.200 places. Les bénéficiaires de protection temporaire (BPT) pourront y être hébergés après leur séjour dans une structure de primo-accueil. La structure ouvrira ses portes à partir de la mi-mai et accueillera une population mixte, à savoir des familles et des hommes et femmes seul(e)s. Les résidents de la structure bénéficieront d’un encadrement socio-éducatif assuré par des agents de Caritas et de la Croix-Rouge.

Le Bâtiment T étant divisé en 3 blocs (A, B et C), l’ouverture de la structure d’hébergement se fera en plusieurs étapes. Dans une première phase, le 1er étage du bloc A du Bâtiment T a été aménagé avec une capacité maximale de 151 lits. Chaque bloc (A, B, C) sera aménagé en 3 phases (par étage), chaque phase d’aménagement durant environ 4 à 8 semaines.

L’Office national de l’accueil (ONA) gère actuellement un réseau de 19 structures d’hébergement pour les personnes ayant fui la guerre en Ukraine avec une capacité d’accueil de 2.369 lits. En date du 10 mai 2022, 1.520 personnes provenant d’Ukraine vivent dans les structures de l’ONA, dont 924 bénéficiaires de protection temporaire. Au total, 3.014 personnes ont obtenu le statut de la protection temporaire au Luxembourg.

Outre le réseau d’hébergement pour les personnes fuyant la guerre en Ukraine, l’ONA accueille également les demandeurs de protection internationale (DPI) dans 55 structures d’hébergement pour demandeurs de protection internationale. Ces 55 structures d’hébergement pour DPI ont une capacité maximale de 3.628 lits et le taux net d’occupation est actuellement de 95,5%.