De Geosite am Oste vum Land ass eemoleg. Nieft engem Insekteprojet gouf hei och eng Dréchemauer gebaut.

Déi al Dréchemauer huet riskéiert anzefalen. Beim Bau vun enger Dréchemauer gëtt keen Zement gebraucht.

D'Natur gëtt hei gewäerde gelooss. An dësem Bongert fënnt een och vill verschidden Zorte Beien. Vun der Hunneg- bis zur Holzbei. An dësen Holz - Kouert kann een de Beien och Lächer bueren. Heiranner kennen si sech zréckleien. Déi Lächer muss ee just och ausféilen, datt si sech un hire Flilleken net wéidinn.

D'Hëlt ass e groussen Hiwwel dee sech an der Schleef vun der Sauer befënnt. Sandstee fënnt een hei keen. Hei dominéiert den Dolomitsteen. Ass änlech ewéi de Kalleksteen. Virun 230 Millioune Joren huet sech dësen hei gebillt.

Iwwer d'Joren hunn sech ëmmer nees Steebléck geléist an esou d'Landschaft geformt. Mooss an aner Planzen hunn hei hir Plaz fonnt. Hei ginn et och Wanderweeër. Zum Beispill de Wee vun der Wäisser Fra.

Hei op der Hëlt gëtt och Wäin ugebaut.