Am Haapthaus sollen nei Appartementer integréiert ginn, d'Scheier gëtt awer ofgerappt an do kënnt en Neibau hin.

De Site vum national protegéierten Eesebuerer Schlass an der Lënster Gemeng huet Wuerzelen, déi bis an d'18. Joerhonnert zeréckginn – d’Gebaier goufe virun 30 Joer vum Staat fir deemools 32 Milliounen Lëtzebuerger Frang kaf. Zanter iwwer 20 Joer stinn d’Gebaier laanscht d’Wäiss Iernz eidel a verfalen.

Elo sollen dës historesch Gebailechkeeten vum fréiere Klouschter duerch neit Wunne belieft ginn: sou sollen am Haapthaus nei Appartementer integréiert ginn.

D'sougenannt Ekonomiesgebai bitt awer keng weider authentesch Substanz méi, notamment och wéinst engem uerge Feier Mëtt den 70er Joren. Dowéinst gëtt dëst Niewegebai ofgerappt - dës Demolitiounsaarbechten kruten och de Feu-vert vun der Kommissioun vun de nationalen Sites et Monuments.

RTL

D'Steng vum ale Mauerwierk sollen um Site vum Eesebuerer Schlass gehalen ginn fir se am Park an am Gaart ze brauchen.

Am Plaz vun der aler Scheier entsteet deemno e neit Gebai, dat Plaz fir 14 Wunnengen baut - Bauhär ass de Fonds du Logement.

D'Lënster Gemeng hat d'Ofrapp-Aarbechte provisoresch gestoppt, well et Onstëmmegkeeten iwwert d'Bezeechnung vum Niewegebai goufen. Den zoustännegen Instanzen no, ass dee Mëssel awer lo gekläert, sou datt de Chantier ka weider goen.

All dës Informatiounen iwwert d'Zukunft vum Eesebuerer Schlass liwweren d'Ministeschen Tanson a Bofferding op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum Piraten-Deputéierten Sven Clement, deen d'Ofrappe vun der Scheier kritesch hannerfrot hat.