2 Trimestere laang schaffe goen, ouni vum Staat bezuelt ze ginn. Eng traureg Realitéit fir 35 Betraffener, schreift d'Tageblatt.

Wéi d'Kolleege vum Tageblatt confirméiert kruten, wiere 35 "Collaborateurs externes" vum Educatiounsministère, déi als Léierpersonal geschafft hunn, fir dat 2. an 3. Trimester vum leschte Schouljoer nach net bezuelt ginn. An zwar wéinst Problemer beim Budget, dee ganz einfach net duergaangen ass. Eng finanziell Rallonge kéint eréischt no der Summervakanz guttgeheescht ginn, soudass déi Leit eréischt am Oktober dierfte bezuelt ginn.

Matschold un deem Ganze wieren den Ukrain-Krich an d'Flüchtlingswell, duerch déi méi Léierpersonal huet missen agestallt ginn, wouduerch de Budget méi séier opgebraucht war wéi geplangt.

Am Ganze soll et sech ëm eng Zomm vun 155.000 Euro handelen.