Sech berufflech orientéieren oder och nei orientéieren, dat soll e Liewe laang méiglech sinn. A fir dat ze vereinfachen, gëtt et elo e Guichet Unique.

Neie Guichet Unique fir d'Maison de l'orientation / Reportage Monica Camposeo

Konkret heescht dat, dass de Service elo ouni Rendez-vous ka genotzt ginn. Doriwwer eraus gouf d'Offer fir Erwuessener ausgebaut. Dat zum Beispill mat engem Service, deen d'Erfarung, déi ee scho sammele konnt, unerkennt, wat fir eng Ëmorientéierung ka wichteg sinn. Dat wier souwuel fir déi berufflech, wéi awer och fir déi ausser-professionell Experienz méiglech, erkläert de Mike Engel, Direkter vun der Maison de l'orientation."Dann hu mer awer och Erwuessener, déi en auslänneschen Diplom oder Zertifikat hunn. Och déi Leit empfänke mir heibannen a mat hinne kucke mir dann, ob hir Pabeiere kënnen unerkannt ginn. Op Basis dovunner kënne si eng Orientéierung kréien am Erwuesseneberäich."Um Aldringen verbënnt d'Maison de l'orientation domadder all d'Ulafstellen op enger Plaz. Dat wier och fir d'Leit méi einfach, well si direkt an deen zoustännege Büro kënne geschéckt ginn.Fir och Erwuessener, déi nach net esou laang hei am Land sinn, kënnen z'encadréieren, huet d'Maison de l'orientation eng 70 Mediateuren, déi 43 verschidde Sprooche kënnen. Demandeurs de Protection Internationale, esou wéi och Persounen, déi de Statut als Refugié schonn unerkannt kruten, kënne sech och informéieren, fir sech da berufflech kënnen ze orientéieren.Ronn 2.000 Erwuessener loosse sech pro Joer an der Maison de l'orientation beroden, bei deene Jonke sinn et der ëm 2.500, esou den Aarbechtsminister Georges Engel."Et hänkt natierlech dovunner of, wéi eng Léierplazen do sinn, an do gi ronn 2.000 Leit assignéiert, dovunner 1.200 Jonker an 800 Erwuessener, déi all Joer esou eng Léierplaz hei assignéiert kréien."Wien eng Léier wëll ufänken, muss sech an der Maison de l'orientation umellen, soss ass d'Berodung fräiwëlleg.A 27 Beruffer konnt festgestallt ginn, dass méi Léierplazen disponibel sinn, wéi Leit. Dat wieren haaptsächlech Beruffer am Handwierker. Dës Penurie wier an de Berodungsgespréicher och en Thema, esou den Educatiounsminister Claude Meisch."Et muss een och ëmmer Méiglechkeeten a Perspektive bidden an engem Beruff. Scho kloer informéieren, dass wann et eng Penurie gëtt op der enger Säit, op der anerer Säit awer vläicht ze vill Kandidate fir an eng Léier eran. Oder och nach, wann een herno mat engem Ofschloss um Aarbechtsmarché ass, da muss dee Jonke sech schonn e Bild kënnen dovunner maachen. A wëssen, dass et mat der enger Qualifikatioun vläicht méi einfach ass, eng Plaz ze fannen, wéi mat der anerer." Ouni awer e professionelle Wee virzeginn. Duerch d'Informatioun sollen och d'Barrièren an de Käpp vun de Leit ofgebaut ginn, fir d'Handwierk nees méi ze valoriséieren. Dacks géing een nämlech gesinn, dass d'Leit zwar wuel interesséiert sinn um Handwierk, mä awer nach zécken.Allgemeng wier d'Maison de l'orientation eng Ulafstell fir all méiglech Froen zum Schoul- a Beruffswee. Och Eltere géinge sech informéiere kommen, zum Beispill ier hiert Kand an de Secondaire kënnt. Doriwwer eraus ginn et och Servicer, fir Kanner mat spezifesche Besoinen ze beroden.

Extrait Mike Engel, Direkter vun der Maison de l'orientation

Offiziellt Schreiwes

Inauguration officielle du guichet unique de la Maison de l'orientation (27.09.2022)

Communiqué par : ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

 

Après le déménagement de la Maison de l'orientation en 2021 de la place de l’Étoile au bâtiment du ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse dans la rue Aldringen, le guichet unique de la Maison de l'orientation a été officiellement inauguré le 27 septembre 2022 par le ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Georges Engel. Grâce au réaménagement des espaces, les services du ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire qui s'occupent de l'information, de l'aide et de l'accueil du grand public sont regroupés de façon optimale sous un même toit.

«L'offre de perspectives scolaires et professionnelles est de plus en plus variée et il fait partie de nos missions d'accompagner les jeunes et les adultes dans leur parcours. Avec le nouveau guichet unique de la Maison de l'orientation, nous investissons dans une solide orientation des jeunes et des adultes», a souligné Claude Meisch.

De son côté, Georges Engel a relevé: «Il est important d'informer les jeunes de manière ciblée pour qu'ils puissent s'orienter vers le métier qui leur convient. Les chiffres dont nous disposons montrent que de nombreuses professions manquent de personnel qualifié. C'est pourquoi il est important d'attirer justement vers ces métiers de l’artisanat les jeunes et les moins jeunes à la recherche d'une formation.»

Cinq guichets thématiques pour une orientation ciblée

À la Maison de l'orientation, toutes les personnes intéressées peuvent se faire conseiller sans rendez-vous dans l'un des cinq guichets thématiques:

 • Parcours scolaires
  Différentes offres scolaires dans les lycées, choix de la section, promotion, réintégration dans les lycées, information sur l'enseignement secondaire en général.
 • Études supérieures
  Études au Luxembourg et à l'étranger, conditions d'accès, procédures d'admission, reconnaissance des diplômes, enseignement supérieur, etc.
 • Formation pour adultes
  Formations d'intérêt général, validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAE), reprise d'études, intégration linguistique, deuxième voie de formation.
 • Info jeunes
  Bénévolat, au pair, stages, emplois d’été, logement, activités extra-scolaires, démarches administratives, inscriptions.
 • Le monde des formations et des métiers
  Artisanat, métiers, premières expériences professionnelles, apprentissage.

Dans les cinq guichets, le visiteur trouve des informations, des conseils ou des conseils spécialisés en matière d'orientation scolaire ou professionnelle. Un entretien avec un ou plusieurs professionnels de cet espace permet d’être ensuite redirigé vers un des services spécialisés de la Maison de l'orientation pour compléter l'orientation.

Outre l'espace orientation et ses guichets thématiques, d'autres services de la Maison de l'orientation peuvent être sollicités sur rendez-vous: Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires (CePAS); Service de la scolarisation des enfants étrangers (SECAM); Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) – Région Centre; Antenne locale pour jeunes Luxembourg du Service national de la jeunesse (SNJ); Agence pour la transition vers une vie autonome (ATVA); cellule d’orientation du Service de la formation des adultes (SFA); Service de la validation des acquis de l’expérience (VAE); Service de la reconnaissance des diplômes (SRD).

En outre, le visiteur a accès au centre d'information professionnelle (BiZ), où il a la possibilité d'être soutenu dans sa recherche d'un métier approprié grâce à des tests d'intérêt professionnel. L'offre est complétée par un espace multimédia, plusieurs bibliothèques, une testothèque et des salles de formation.

Le guichet virtuel de la Maison de l'orientation

En tant que guichet virtuel de la Maison de l'orientation, le site www.maison-orientation.public.lu offre un accès à une multitude d'informations sur les études, le monde du travail, la réorientation, l'upskilling et le reskilling. On y retrouve aussi bien les acteurs publics que les acteurs privés nationaux de l'orientation.