Nee et ass keng Hausse op den Avancen, erkläert e Spriecher vun Enovos eis op Nofro.

Op Facebook huet sech e Client verwonnert gewisen, dass op sengem Plan de Paiement vun Enovos d'TVA zwar vun 8 op 7% erofgesat ass, ma de Montant, deen ze bezuelen ass, identesch bliwwen ass zum Mount virdrun, wou nach 1% méi TVA ze bezuele war.

Do koum séier de Gedanken op, dass d'TVA zwar erofgesat gouf, dofir awer de Rechnungsbetrag gehéicht gouf.

Op Nofro hi bei Enovos krute mer erkläert, dass dat eng Duerstellungssaach wier. Et wier keng Hausse vun den Avancen u sech, ma et wier am Januar de selwechte Montant ofgebucht ginn, wat engem bei der Ofrechnung dann als Differenz gutt geschriwwe gëtt.

Esou eng Upassung vun der TVA wier eppes, wat ee bal ni géif am Facturatiounssystem misst ëmsetzen. Fir Februar sollen d'Plans de Paiement dann awer ugepasst ginn, sou dass dann och de Montant soll entspriechend liicht erofgoen.