Vill Ween, Fouss- a Museksgruppe waren um Fuessonndeg mat um Rendez-vous.

Et war déi 56. Editioun.

Verdeelt gi 5 Tonne Séissegkeeten a Fueskichelcher. Zanter dem Februar 1979 gëtt all Joers d'Kavalkad zu Dikrech organiséiert. 8 bis 10 Méint Aarbecht stiechen an de Preparatiounen. D'a.s.b.l. "d'Eselen aus der Sauerstad" stiechen hannert dëser Mammutorganisatioun. E Budget vun 200.000 Euro gëllt et all Joer ze stemmen.

Wéinst dem Golfkrich am Joer 1991 an der Coronapandemie 2021 gouf an deenen 2 Joer keng Kavalkad organiséiert.

Am Joer 1870 gouf déi éischte Kavalkad zu Dikrech organiséiert. Op engem Fuesméindeg war dat deemools.

Retro: Fotoe vun 2023