De Projet vum franséischsproochegen RTL2 ass vun der zoustänneger Instanz ALIA refuséiert ginn, dat geet aus enger Decisioun vum 27. Februar ervir.

D’Lëtzebuerger Wort an RTL hate sech jo zesummegedoen, fir dee Projet an d’Liewe ze ruffen. De Radio sollt op de Frequenze vum DNR senden.

Nach ass net decidéiert, ob ee Recours ageluecht gëtt.

D'ALIA ass d'"Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel".