Ee "Jo" gouf et an der Gemeng Habscht, hei waren d'Bierger opgeruff, fir iwwert eng Fusioun mam Noper Simmer ofzestëmmen

Deemno dierft där Fusioun also näischt méi am Wee stoen, d'Bierger vu Simmer haten hire Feu Vert nämlech schonn am Fréijoer ginn.