An engem Bréif un den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich kritiséieren d'Pastafarien, datt si net fir den Te Deum invitéiert goufen.

Speziell well den Äerzbëschof  jo aner monotheistesch Glawensgemeinschaften opgeruff huet, un der Zeremonie deel ze huelen. D'Pastafarien géifen och Spaghettien a Béier matbréngen, sou dat fir Iessen an Gedrénks gesuergt wier.

An der Hoffnung, datt dat nëmmen vergiess ginn ass, wieren d' Pastafarien frou, wa si nach eng Invitatioun géifen kréien.

Bréif un de Monseigneur Hollerich zum Te Deum 2015

Här Äerzbëschof

Wéi eise Maître d’Hôtel eis elo just matgedeelt huet, hu mer bis dato nach keng Invitatioun fir den Te Deum vum 23 Juni 2015 kritt. 

Mir wellen Iech dowéinst lo net gläich duerch den Fleeschwollef dréinen, mä mir fannen dat e bësschen papeg, ëmsou méi, well all aner monothéistesch Glawensgemeinschaften, an der Lescht vun Iech agelueden goufen, fir un dem feierlechen Zeremoniell deelzehuelen.

Fir dass keen vun de Würdenträger während der Zeremonie Entzugssymptomer kritt, bréngen mir och d’Spaghettien an de Béier matt. Dir braucht Iech also net em eist Iessen ze këmmeren.

Mir sinn iwwerzeecht dat et sech ëm en iergerlechen Oubli handelt, a wäre frou wann der ärem Sekretariat géingt matdeelen eis eng Invitatioun zoukommen ze loossen.

Mat beschte pastafareschen Gréiss

Strozzapreti

Äerzbëschof

D'Spaghetti-Kierch an d'Äntwert vum Premier (20. Mee)

Via Facebook krut dës Gemeinschaft 1.213 Memberen a wéi et schéint méi „Likes“ wéi d'kathoulesch Kierch. Dowéinst gesäit ee sech och als gréisste Relioun am Land an deemno berechtegt och vun enger Konventioun mam Staat ze profitéieren. Wéi gesot 7,5 Milliounen Euro d'Joer. Ah jo: net ze vergiessen, et wëll een och eng Plaz am Wäerteunterrecht.

Et gëtt sech op de weltwäite Konsum vun zeremonielle Nuddele baséiert. Dat hätt 2011 zum Beispill d'Zomm vun iwwer 23 Milliarden Euro erginn. Nuddelen déi d'Supporter vun der Relioune vum fléiende Spaghettimonster doheem an der Clandestinitéit musse konsomméieren, oder fir deiert Geld a Restauranten.

Als Gréiss schécken dës Leit dem Xavier Bettel, ech zitéieren : l'expression de notre considération pastafrienne parfaitement cuite. Ramen et que la Pâte soit avec vous!“

Sou: Elo denkt muenchereen, wann ech Xavier Bettel wier hätt ech mer eng Boss gelaacht, eventuell Loscht op eng Spaghetti kritt an de Bréif ewech gehait.

Mä nee, de Kultusminister huet eng schrëftlech Äntwert ginn. Op ganzer 3 Säiten explizéiert hien am Genre vun enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro dass d'Demande verworf gëtt.

Am Eescht, oder war et vläicht Béiereescht?

VIDEO: Live! Planet People
E satiresche Live! mam Vicaire Strangozzi (Jean-Marc Cloos) iwwert d'Flying Spaghetti Monster an de Ronny Kwiatkowski iwwert de Youtube-Projet "Eemol de Mount".