An der Gemeng Buurschent gëtt et eng Kierch, déi dem Kadaster no den Awunner aus der "Uewerschlënner" gehéiert. Dat Duerf ass awer ausgestuerwen. Wat elo?

Et ass nämlech net gekläert, ob et Nokomme ginn, déi dann eventuell kéinte soen, d'Kierch ass meng.