Et handelt sech ëm gréisser Aarbechten, déi 2 Joer dauere sollen. D'Bréck soll ënnert anerem méi breet gemaach ginn.

D'Nordstrooss geet d'nächst Woch op, a schonn steet e weideren gréisseren Bauprojet an d'Haus: dës Kéier hei an der Stad, wou vum nächste Mount u wäert un der Rout Bréck geschafft ginn.

De Chantier ass a 4 Etappen an dauert bis Summer 2017.

Et sinn Aarbechten vun enger gréisserer Envergure: d'Bréck u sech gëtt ëm 2 Meter méi breed gemeet, sou datt et zwou Spuren op all Säit ginn, fir d'douce Mobilitéit ze promouvéieren.

Eng duebel Spur ass och fir den Tram reservéiert; 2 Trottoiren si fir Cyclisten a Foussgänger do.

Da gëtt d'Beliichtung op der Rouder Bréck nei gemeet an d'Bréck kritt e neien rouden Ustrach.

De globalen Käschtepunkt sinn eng 40 Milliounen Euro.