D'Studiebäihëllefen ginn an d'Luucht gesat a sozial schwaach Leit solle méi kréien, wéi et aktuell de Fall ass.

D'Studiebäihëllefe ginn an d'Luucht gesat. Dat huet de Staatssekretär am Héichschoulministère Marc Hansen de Mëtteg annoncéiert. Zesumme mat der ACEL gouf een Accord ausgeschafft, dass d'Bourse de Base och weiderhin bei 2.000 Euro läit an d'Bourse Familiale bei 500 Euro.

AUDIO: D'Studiebäihëllefen klammen /Reportage Corinne Folscheid

D'Mobilitéitsbourse gëtt ëm 450 Euro, op dann 2.450 Euro, an d'Luucht gesat. Och d'Bourse Sociale gëtt erhéicht, fir sozial schwaach Leit ze ënnerstëtzen. Verschidde Montante gi substantiell erop gesat, besonnesch an deene Kategorien, wou d'Salaire vun den Elteren zimlech niddreg sinn. Sou geet zum Beispill bei deene Leit, deenen hire Verdéngscht ënnert dem Mindestloun läit, d'Bourse Sociale ëm 26,7 Prozent vun 3.000 op 3.800 Euro an d'Lut. Déi Kategorie drënner geet vun 2.600 op 3.200 Euro an d'Lut.

An der Kategorie 1,5 bis 2 mol de Mindestloun läit d'Hausse bei ronn 20%, sou dass déi Leit an Zukunft amplaz 2.200, 2.650 Euro kréien. Am mannsten héich ass d'Augmentatioun an der Kategorie 3,5 bis 4,5 mol de Mindestloun. Do ass et eng Hausse vun 10%, vu 500 op 550 Euro.

© Corinne Folscheid / RTL

Déi nei Adaptatioune sollen wa méiglech fir déi akademesch Rentrée 2016-2017 a Kraaft trieden. Déi zousätzlech Enveloppe mécht am Budget 10 Milliounen Euro aus.

De Staatssekretär Marc Hansen sot, dass d'Gespréicher mat de Studente ganz konstruktiv gewiescht wieren. Zefriddenheet dann och op Säite vun der ACEL. D'Studentevertrieder weisen drop hinn, dass mat dëse Modifikatioune virun allem Studenten aus akommesschwaache Famillje gehollef kréien.

An och wa se mat enger vun hiren Haaptfuerderungen, d'Bourse Familiale ze erhéijen, net duerchkomm wieren, ass d'Associatioun vun de Lëtzebuerger Studentencercelen awer zefridden, dass eng Verbesserung fir d'Studente konnt areecht ginn an hofft, dass an dësem Dialog ka weider geschafft ginn.