Ronn een Drëttel vun der weltwäiter Liewensmëttelproduktioun flitt an d’Poubelle, dat ass iwwert eng Milliard Tonnen Iessen

De Paradox ass dat op der Welt ronn eng Milliard Mënschen un Honger leiden. Zesumme mat de Restaurateuren start de Landwirtschaftsministère eng Campagne géint d’Liewensmëttel-Verschwendung. An och an de Schoule soll sensibiliséiert ginn. De Landwiertschaftsministère an den Éducatiounsministère lancéieren eng Campagne géint de Gaspillage vu Liewensmëttel an do soll och bei deene Klenge sensibiliséiert ginn.

antigaspi.lu: Manner Liewensmëttel verschwenden
De Landwiertschaftsministère an den Éducatiounsministère lancéieren eng Campagne géint de Gaspillage vu Liewensmëttel.
RTL

© P. Weimerskirch

RTL