Op enger Pressekonferenz hunn de François Bausch an de Marc Hansen de Gratistransport fir Schüler bis 20 Joer a bis 30 Joer fir Studenten annoncéiert.

Dat gëllt fir jonk Leit, déi scho schaffen, bis 20 Joer. Dat Ganzt gëllt vum 1. August un.

Nei ass dorunner am Prinzip, dass de Gratistransport vun 18 op 20 Joer eropgesat gëtt. Wann een elo nëmmen de Studenten de Gratistransport erméiglecht hätt an dann och nach d'Jumboskaart ofgeschaaft hätt, dann hätt dat Nodeeler fir Jonker tëscht 18 an 20 Joer bedeit. Et geet awer net nëmmen drëm, fir keen ze benodeelegen, Jonker sollen ënnerstëtzt ginn. Als Titre de Transport musse Schüler déi sougenannte MyCard kënne virweisen, Studenten eng personaliséiert mKaart, wéi scho gesot gëllt déi nei Regelung vum 1. August un. D'Studentevertriedung an d'Jugendorganisatioun vum LCGB hu sech absolutt zefridde mat der neier Regelung gewisen. D'Käschte fir de Staat leie bei 160.000 Euro fir 2017 a 500.000 vun 2018 un.

AUDIO: Gratistransport / Reportage Ben Frin

Déi national Schüler- a Studentenorganisatioun  UNEL begréisst d'Aféierung vun engem gratis ëffentlechen Transport fir Studenten bis 30 Joer. Allerdéngs wier de Wee nach laang, fir aus dem Autoland Lëtzebuerg e Musterschüler a Saache Ecologie an Nohaltegkeet ze maachen, mengt d'UNEL an hirem Communiqué. D'Zuch- a Busverbindungen op den Unistanduert Belval missten onbedéngt ausgebaut ginn. Besonnesch aus dem Norden wieren d'Verbindungen haut nach schlecht an déi Jonk iwwerméisseg laang ënnerwee. An engems erënnert d'Unel un hir Fuerderung no bezuelbarem Wunnraum an der Géigend vun de Studenten hirer Uni.

Hei dat offiziellt Schreiwes vun der Regierung:

François Bausch et Marc Hansen annoncent les résultats de l’entrevue avec l’ACEL et le LCGB-Jeunes sur le transport public pour les étudiants (06.01.2017)
Communiqué par: ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche / ministère du Développement durable et des Infrastructures


À l’issue de la réunion avec les représentants de l’ACEL et du LCGB-Jeunes, le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, et le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Marc Hansen, ont présenté les adaptations des modalités du transport public pour les étudiants: à partir du 1er août 2017 (prochaine année académique), le transport sera également gratuit pour les étudiants jusqu’à l’âge de 30 ans accomplis.

Vu que les étudiants ne disposent pas encore de revenu, les adaptations prévoient que la gratuité du transport public sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sera étendue aux étudiants jusqu’à l’âge de 30 ans accomplis, fréquentant un établissement universitaire ou d’enseignement post-secondaire au Luxembourg ainsi qu’à l’étranger.

L’État luxembourgeois leur offrira une mKaart personnalisée à retirer dans les guichets de vente actuels sur présentation d’un certificat d’inscription auprès d’une université ou d’un établissement d’enseignement supérieur.

Une autre nouveauté constitue l’introduction de la gratuité du transport public pour tous les jeunes jusqu’à l’âge de 20 ans accomplis, ce qui permettra aussi aux jeunes travailleurs de profiter également de la gratuité.

Suite à toutes ces mesures, la Jumbokaart actuelle n’aura plus de raison d’être et sera abolie.

L’ACEL et le LCGB-Jeunes ont salué les mesures proposées par les ministres François Bausch et Marc Hansen.

Den LCGB freet sech an engem Schreiwes:

Die Forderung des LCGB-LCGJ, der Jugend der Gewerkschaft LCGB, und der Studentenvertretung ACEL nach einem kostenlosen öffentlichen Transport auch für Studenten wurde am 6. Januar 2017 mit den Ministern für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen und mit dem delegierten Hochschul- und Forschungsminister besprochen. Seit der beispielhaften Initiative der luxemburgischen Regierung im Juni 2016, den öffentlichen Transport für Schüler kostenlos zur Verfügung zu stellen, fordern sowohl der LCGB-LCGJ als auch die ACEL die kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ebenfalls für Studenten.

Im Oktober brachte der LCGB-LCGJ die öffentliche Petition 728 mit seinen Forderungen auf den Weg. Über 7.000 Unterschriften unterstützten den Ruf nach einer verbesserten Mobilität und der finanziellen Entlastung von Studenten.

Der LCGB-LCGJ hat mit seinem Aufruf den Bedarf und den Zeitgeist erkannt. Mit der kostenlosen Nutzung des öffentlichen Transports für Studenten werden diese sowohl finanziell entlastet als auch die Anstrengungen der Regierung zur Verkehrsberuhigung unterstützt.

 Der LCGB-LCGJ freut sich über den am 6. Januar 2017 von den zuständigen Ministern François BAUSCH, Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen, und Marc HANSEN, delegierten Hochschul- und Forschungsminister vorgestellten Lösungsvorschlag, der weit über die Forderungen des LCGB-LCGJ und der ACEL hinaus geht. Ab August 2017 werden Jugendliche bis 20 Jahre und Studenten bis 30 Jahre den öffentlichen Transport in Luxemburg kostenlos nutzen können. Die Details werden von den entsprechenden Ministerien kommuniziert.