Inclusioun ass dat grousst Stéchwuert bei der Reform vum RMG, sou d'Familljeministesch Corinne Cahen bei der Presentatioun vum Gesetz iwwer den RMG.

Deen an Zukunft eben Revis heescht. Dat steet fir Revenu d'inclusion sociale. Alles soll mam Revis méi einfach a manner bürokratesch ginn. An d'Geld fir d'Famillje klëmmt, zum Beispill bei engem Erwuessene mat engem Kand ëm bal 1.900 Euro d'Joer. Mam Revis soll erreecht ginn, méi Fraen ze hëllefen, Kanneraarmut ze bekämpfen a méi Leit an Aarbecht ze kréien, sot d'Corinne Cahen.

AUDIO: Extrait Corinne Cahen 1

Et géif ee mierken, datt et e gudden Text wier an hei zwee Ministèren enk matenee geschafft hunn, sou d'Ministesch. Et gouf gekuckt, fir de Leit ze hëllefen an ze kucken, wat si um Terrain brauchen. Souwuel déi Leit, déi elo nach den RMG a méi spéit de Revis kréien, wéi och déi Leit, déi mat hinne schaffen. An deem Gesetz ass dat dran, wat een dra wollt hunn an och dat, wat am Regierungsaccord drastoung.

AUDIO: Extrait Corinne Cahen 2

D'Reaktioune vun de Parteien op den neie Revis war an der Familljekommissioun um Krautmaart ganz positiv. Eng Stonn laang huet d'Familljeministesch Corinne Cahen déi zoustänneg Deputéiert an d'Bild gesat an éischt Direktive presentéiert.

D'Sozialiste begréissen, dass d'Administratiounen duerch dës Reform besser opgestallt ginn, fir d'Leit an den Aarbechtsmarché an domat och nees an d'Gesellschaft z'integréieren. Ma virun allem géing ee mam Revis, dem Zil vun der Aarmutsbekämpfung méi no kommen, erkläert Taina Bofferding. D'Monoparentauxë kréien domatter méi Hëllef.

Fundamental un dëser Reform wär och, dass de Familljen an den Aarbechtsministère endlech zesummeschaffen an domat och Servicer kënne beieneegeluecht ginn, dat am Sënn vun der "Simplification administrative" erkläert de Gérard Anzia, Deputéierte vun déi Gréng. Den Service wier direkt beim Office social, d'Hëllef gëtt méi efficace.

Een anere wichtegen Usaz vun der Reform wär och, dass et sech endlech géing lounen, fir aktiv ze ginn, erkläert de liberalen Deputéierte Claude Lamberty. Leeschtung gëtt belount.

Och d'CSV begréisst d'Reform vum RMG, ma den Däiwel léich am Detail an et misst een waarden, bis nächst Woch den definitiven Text vum Gesetzprojet deposéiert gëtt. Den Marc Spautz sot, datt et zwar eng positiv Mesure, just wéi dat konkret legislativ wéi um Terrain kann ëmgesat ginn.

De Gesetzprojet soll also am Laf vun der nächster Woch deposéiert ginn, Rapporter gëtt de liberalen Deputéierte Claude Lamberty.

AUDIO: Revis / Reportage Nico Graf