Bis 2021 soll de Politiker vun der LSAP Gaston Greiveldinger de Poste vum Buergermeeschter iwwerhuelen. Dono geet dee Posten un d'CSV.

Zu Stroossen ass de Koalitiounsaccord tëschent LSAP an CSV ënnerschriwwen. Buergermeeschter bleift de Gaston Greiveldinger, allerdéngs just bis den 1. Januar 2021. Dono zitt hie sech, mat 66 Joer, aus der Politik zeréck.

Deen Ament geet de Buergermeeschterposten un d’CSV, da mat engem roude Schäfferot.