Zu Conter kënnt et zu enger CSV-LSAP Koalitioun mat un der Spëtzt der Buergermeeschtesch Marion Zovil-Braquet (CSV).

Nom Accord eng Koalitioun tëscht CSV an LSAP an der Gemeng Conter fir déi nächst 6 Joer anzegoen, hu sech an de leschten Deeg déi Verantwortlech vun deenen zwou Parteien op e Koalitiounsprogramm eenege kënnen.

No de respektiven ausseruerdentleche Generalversammlungen ass deen um Mëttwoch den Owend ënnerschriwwe ginn.

D‘Marion ZOVILÉ-BRAQUET gëtt deemno Buergermeeschtesch vu Conter. Éischte Schäffen gëtt de Fernand Schiltz vun der LSAP, dee bis ewell Buergermeeschter war, an 2. Schäffen de Jim Schmitz vun der CSV, deen och scho laang Joren zu Conter um Buergermeeschter-Stull souz.

MITTEILUNG DER CSV-Conter

CSV – LSAP Koalition in der Gemeinde Contern 

Marion Zovilé-Braquet übernimmt das  Bürgermeisteramt
Am Dienstag, 17. Oktober unterzeichneten die ‘CSV Conter’ und die ‘LSAP Conter’ ein
Koalitionsvorabkommen für die nächsten 6 Jahre, welches am 25. Oktober von den Mitgliedern der beiden Parteien in getrennten außerordentlichen Generalversammlungen gut geheißen wurde.
Bürgermeisterin wird Marion Zovilé-Braquet (CSV), den ersten Schöffenposten bekleidet Fernand Schiltz (LSAP), während der ehemalige CSV-Bürgermeister Jim Schmitz den weiteren Schöffenratsposten besetzt.
Es ist dies ein Abkommen in dem dem Willen der Wähler Rechnung getragen wird, werden doch nach der erstgewählten  Marion Zovilé-Braquet (1214 Stëmmen), die beiden Schöffenratsposten von den nächst Bestgewählten Jim Schmitz(1158 Stëmmen) und  Fernand Schiltz (1038 Stëmmen) besetzt.