D'CSV Stroossen huet hir Lëscht mat de Kandidate fir d'Gemengewahlen den 8. Oktober guttgeheescht.

Spëtzekandidat ass den 1. Schäffen Nico Pundel. Mat an d'Course ginn och déi aktuell Conseilleren Jean-Marie Dürrer a François Gleis.

D'Kandidaten am Iwwerbléck:

Nico Pundel / Spëtzekandidat
51 Joer / ans
1te Schäffen / 1er échevin
Ingénieur-Directeur Ville de Luxembourg Anne Arend
37 Joer / ans
Analyste Crédit

Andrew Butler
51 Joer / ans
Training & Assurance Consultant

Michel Coimbra
41 Joer / ans
Staatsemployé / Employé d'Etat

Jean-Marie Dürrer
68 Joer / ans
Gemengeconseiller/ Conseiller communal
Pensionéierte Professer / Professeur e.r.

Tun Gierenz
21 Joer / ans
Student am Marketing a Commerce / Etudiant en Marketing et Commerce

François Gleis
72 Joer / ans
Gemengeconseiller / Conseiller communal
Pensionéierte Personalvertrieder vun de P&T / Représentant du personnel des P&T e.r.

Nicole Hentzen-Petin
51 Joer / ans
Hausfra / Femme au foyer

Guy Hirtz
56 Joer / ans
Salarié communal – Responsable vum Service Jardinage

Eva-Maria Holz
51 Joer / ans
Sekretärin / Secrétaire

Marie-Josée Majerus
58 Joer / ans
Chargée de Cours an der Grondschoul / Chargée de Cours école fondamentale

Marc Oé
53 Joer / ans
Techniker / Technicien - Expert en Bâtiment

Charlotte Roger-Bassing
51 Joer / ans
Direktiounsassistentin / Assistante de direction