Déi 30 Joer al Fra aus Frankräich war ugehale ginn, well se d'Geliits vun hirem Auto nuets net un hat. D'Kontroll sollt ganz speziell verlafen.

Fir d'éischt huet sech erausgestallt, dass d'Fra kee valabele Fürerschäin hat. Si stoung des weideren däitlech ënner Alkohol- an Drogenafloss.

Nach wärend der Kontroll an der Géigend vu Kleinblittersdorf huet se virun de Beamten op d'Strooss urinéiert.

Wéi dunn um Policebüro eng Bluttprouf sollt geholl ginn, huet d'Fra ronderëm sech geschloen an ee vun de Beamten an de Fanger gebass.

Schlussendlech huet se d'Nuecht dunn am Arrest verbruecht an et kënnt déi eng oder aner Plainte op se duer.