Den Atert Lycée vu Réiden, d'Vëlosfrënn Gusty Bausch an d'Chorale vu Schieren ware generéis.

D'Asbl "Een Häerz fir kriibskrank Kanner" seet de Schüler an dem Personal aus dem Atert Lycée Redange e grousse Merci fir hire generéisen Don vun 10.000 € aus dem Erléis vum Chrëschtmaart.

D'Asbl "Een Häerz fir kriibskrank Kanner" soen och de Vëlosfrënn Gusty Bruch e grousse Merci fir de generéisen Don vun 1250 €, dee si op hirer Assemblée générale iwwerreecht hunn.

An d'Asbl "Een Häerz fir kriibskrank Kanner" seet och nach der Chorale Caecilia vu Schieren Merci fir hire generéisen Don vun 1.750 € aus dem Erléis vun hirem Concert national.