Direkt 6 Associatioune kruten e Scheck an Héicht vu 1500 Euro iwwerreecht.

Zesumme mat 5 aneren Asblen a Stëftungen (Leederwoon Asbl, Schneiderhaff vun Sos Kannerduerf, Foyer Pietert vun der Fondatioun Kräizbierg, Centre socio éducatif Dräibur, Spillplaz Joe Sadler vun der Fondatioun Joe Sadler) krut d'Vize-Presidentin Malou Biewers an d'Kutscherin Yasmine Ries e Scheck an Héicht vun 1500 € vun der Table Ronde 5 - Luxembourg Moselle am Kader vun der passation des pouvoirs fir d'Wonschkutsch.

En grousse Merci fir hiert Engagement am Sënn vun der Allgemengheet.