Am Kader vun den traditionelle Feierlechkeeten vun Nationalfeierdag huet d'Wonschkutsch asbl dëst Joer e Scheck an Héicht vun 1000 Euro vun de Gemengeverantwortlechen iwwerreecht kritt.