Mam Erléis solle 6 Schoulkantinne gebaut ginn.

Den 11. Mee 2019 huet den Här Renato FAVARO, Stärekach a Proprietaire vum Restaurant Cômo zu Esch-Uelzecht, der Ekipp vun E.D.I. Madagaskar seng Zäit an säin Talent zu Verfügung gestallt. Dëst am Kader vu enger Soirée gastronomique, un der eng honnert Gäscht am Centre culturel zu Rammerech deelgeholl hunn.

Net méi spéit ewéi den 19. Juni 2019 konnt d'ONG E.D.I. Madagaskar e Scheck mat de Recettë vun dësem flotten Owend entgéinthuelen. Den Erléis fléisst integral an de Finanzement vun engem Projet fir de Bau vu 6 Schoulkantinnen am Oste vu Madagaskar. Hei konnt am Januar 2019 mat den Aarbechten ugefaange ginn.

A senger Ried huet de President, den Här Marcel DELL, dervu profitéiert, deenen eenzelen Acteuren dorënner haaptsächlech der Ekipp vum Renato Favaro an awer och der Gemeng Rammerech an deene ville Benevolle fir hir Ënnerstëtzung Merci ze soen.

Dobäi huet hien och schonn op dat 5-jäeregt Bestoen higewisen, dat de 16. Mee 2020 am Centre culturel zu Rammerech gefeiert gëtt.