All Joer feiert d'Maison Relais vun Steebrécken hiert Fréijoersfest, wou selwer gebastelt Saachen an Tombolaslousen vun de Kanner verkaf ginn.

Bei engem gudde Maufel an flotter Ambiance gouf dunn ee Scheck an Héicht vun 1500.-€ un Fondatioun Kriibskrank Kanner iwwerreecht.