D' Veräiner vun Brotebaach hunn dëst d'Joer ee grousst Baurefest gefeiert. Et ass mat vill Asaz drun geschafft ginn, dass Grouss an Kleng hier grouss Freed haten.

Nom Ofschloss vum Baurefest konnte Veräiner ee puer Schecken verdeelen an d'Fondatioun huet esou een vun 5000.- Euro Iwwerrescht kritt.