„Integratiounskommissioun aus der Gemeng Reisduerf hate fir Groussherzogsgebuertsdag e Fierkel um Spiiss zu Gonschte vun der Fondatioun gemaach. Fir de Volet Recherche vun der Fondatioun Kriibskrank Kanner ze ënnerstëtzen, hunn sie decidéiert, hir Kollekte vu 500€ op d'Course Lëtz Go Gold ze spenden, wou ganz Spenden integral an d'Recherche erafléissen an d'Fondatioun zwee national an een internationale Projet ënnerstëtzt.“