D'Maison Relais an A.P.E.E.P. Betzdorf & Ecole Fondamerale "Am Stengert" hunn 1230 € un d'Associatioun Kenia Frënn gespent.