Am Kader vun den Aktivitéite vun National Feierdeeg huet d'Gemeng Groussbus 2.876€ fir d'Wonschkutsch gesammelt.