„D'Marguerite Hellers an hir Enkele Magali an Samantha haten hiren hausmaacher Bamkuch gebak. D'Boma Marguerite hat all Hänn voll ze dinn, fir all déi Bestellungen hin ze kréien, och wann déi eng oder aner Pann geschitt ass, huet si mat Hëllef vun hiren Enkelkanner all Mënsch konnten zefriddestellen.

De Buergermeeschter Jean-Paul Jost a seng 2 Schäffen hu sech et net huele gelooss, fir an engem ganz gemittleche Kader mat der Famill Hellers ee Scheck vun 2.000.-€ un d'Fondatioun Kriibskrank Kanner ze Iwwerreechen.