Am Confinement huet d'Josée Fanelli vun Diddeleng Masken gebitzt.

Déi flott Masken huet ee bei der Madamm Fanelli kritt an deen, dee wollt, konnt ee klengen Don maachen. Esou sinn 1010 Euro zesummekomm, déi d'Madamm Fanelli un d'Fondatioun Kriibskrank Kanner gespent huet.