MP Partners wollten an dësem awer spezielle Joer eng Donatioun fir ee gudden Zweck maachen.

Fir si war et ganz séier decidéiert, dass de kranke Kanner soll gehollef ginn an esou hunn si der Fondatioun Kriibskrank Kanner ee Scheck vun 2.500.-€ iwwerreecht.