Den Théo an de Roby hate sech fir Hellegowend eng ganz speziell Aktioun afale gelooss an dobäi 461 Euro gesammelt.

Déi zwee Jongen hu virun hirer Dier déi gegrillte Wurschten un d'Nopere verkaaft an dobäi eng stolz Zomm gesammelt.

D'Fondatioun Cancer seet iwwert dëse Wee alleguerten de Noperen e grousse Merci, déi natierlech als Clientë vun den zwee jonke Geschäftsmänner e groussen Deel bäigedroen hunn.

Grad elo, esou d'Fondatioun an hirem Schreiwes, wier et wichteg, op d'Ënnerstëtzung fir d'Aarbecht fir Kriibspatienten an hier Familljen ze setzen.