Och dëst d'Joer hunn d'Käschtefrënn vun Déifferdeng hir Käschte verkaf, wann och net a gewinnter Form.

Si hu mat Hëllef vun hirer Gemeng an der Acom iwwert e puer Deeg an der Woch konnten ee Stand mat hire Käschte garantéieren. Mat ganz vill Asaz a Freed hu si an engem spezielle Joer et awer fäerdeg bruecht, fir puer Associatioune mat hirem Verkaf kënnen ze ënnerstëtzen.