Den Objektiv vun der Fondation Kim Kirchen ass et, fir Kanner ze hëllefen, déi schlëmm Krankheeten oder en Handicap hunn oder a Foyere liewen.