De "Club des Jeunes vun Useldeng" invitéiert d’Léit normalerweis all Joer op hiert traditionellt Buergbrennen, mee leider huet de Covid-19 hinnen och hei e Stréch duerch d’Rechnung gemaach. Och déi Jonk leiden ënnert dësen Aschränkungen, a si hu sech gefrot, wéi et deene Jonke muss goen, déi an dëser Situatioun och nach musse géint eng schwéier Krankheet kämpfen. Dofir huet de Club des Jeunes vun Useldeng dëst Joer decidéiert, Buergsamschdeg den 20. Februar, net wéi déi aner Jore "mat hirer Buerg duerch Duerf" ze goen, mee just a klenge Gruppe vun Haus zu Haus. Déi, wou wollten, konnten hinnen ee klengen Don maachen, dee si am Zesummenhang mam internationale Kannerkriibsdag vum 15. Februar, integral un d'Fondatioun Kriibskrank Kanner gespent hunn! Dobäi hu si 2.400€ agesammelt a soe jidderengem e grousse Merci fir all Don! Si als Club wollten awer och nach e klenge Geste maachen an hunn de Montant op 3.000€ opgeronnt. Hire Motto war dobäi: „Hëlleft eis Jonken, anere Jonken ze hëllefen!“