Den Här Picard konnt virun der Basilika zu Iechternach dem Poldi ee Scheck vun 2.600.-€ iwwerreechen fir d'Fondatioun Kriibskrank Kanner.

„The Happy Man Project trëppelt an witzege Kostümer vill Kilometeren fir de gudden Zweck. Den Här Picard ass super motivéiert an hellt och all Bloder an kaf, well hien seng Missiounen mat vill Freed an mam Häerz um richteg Fleck bewältegt. Den Här Picard konnt virun der Basilika zu Iechternach dem Poldi ee Scheck vun 2.600.-€ iwwerreechen fir d'Fondatioun Kriibskrank Kanner.

D'Fondatioun seet dem Här Picard ee grousse Merci fir säin Engagement an säin Asaz. www.fondatioun.lu