Am Kader vum Relais pour la Vie 2021 hu 600 Schüler zesumme mat hiren Enseignanten aus der Schoul vu Bartreng eng Zomm vu 7.655,75 € gesammelt.

Dës Zomm ass zustane komm mat der Organisatioun vun engem Trëppeltour, dee vun den Eltere gesponsert gouf. D’Lucienne Thommes, Direktesch vun der Fondation Cancer, huet alle Bedeelegte Merci gesot fir dës Solidaritéitsaktioun, déi et erméiglecht, d’Patienten an d’Fuerschung weiderhin ze ënnerstëtzen.