Den Dëschtennis-Veräin vun Uewerdonwen huet 3 Schecke vun all kéiers 1.000 Euro gesammelt.

D'Sue sinn un en Hëllefsgrupp a Kenia gaangen, un d'Fnel fir e Projet am Nepal an un Handicap international.