D'Amicale Pompjeeën Minsbech-Schëtter asbl organiséieren iwwert dat ganzt Joer Aktivitéite fir Grouss an Kleng.

Hieren Erléis vun den Aktivitéite spenden si fir de gudden Zweck an esou huet Fondatioun Kriibskrank Kanner ee Scheck an Héicht vun 2.500 € iwwerreecht kritt.www.fondatioun.lu