D’Lucienne Thommes, Direktesch vun der Fondation Cancer, huet alle Bedeelegten häerzlech Merci gesot fir hir Ënnerstëtzung. Domat erméiglechen d’Meechtemer Fraen der Fondation Cancer, hir Missioune weiderhin ze realiséieren: Informéieren, Hëllefen an d’Fuerschung ënnerstëtzen.