Am Abrëll 2020, um Ufank vun der Corona-Pandemie, wou et hei am Land net genuch Maske gi sinn, huet d’Denise Bucciarelli decidéiert Masken ze bitzen an déi da beim Kiné Sébastien Grandjean (Centre Kiné Alzette) auszeleeën.

Jidderee konnt sech der gratis esou vill huele, wéi hien der gebraucht huet, well de Kampf géint d’Pandemie sollt ënnerstëtzt ginn. No enger Zäit waren nees genuch Masken um Maart, an d’Aktioun ass nach bis Summer 2021 mat deem Ënnerscheed weidergaangen, datt d’Leit, déi sech Maske geholl hu, konnte Suen an eng Spuerkëscht maachen. Dës Sue waren als Don fir ALLM geduecht, well grad Leit mat Mucoviscidose zu de vulnerabele Patienten zielen.

Mucoviscidose ass eng Ierfkrankheet, déi sämtlech Schläimhait befält, deementspriechend och d’Longen. Eng Covid-Erkrankung ass fir déi Betraffen extrem geféierlech.

Op deem Wee si 1.500 € zesumme komm, déi mer der Mme Christina Jans konnten iwwerreeche konnten.