D'Sue goufe gesammelt, well d'Ekipp "L'Union fait la force" net beim Relais pour la vie matmaache kann.

Dëst Joer kann der Madamm Goveia Margarida an hirem Meedchen hir Ekipp L'Union fait la force leider net beim Relais pour la Vie 2022 deelhuelen, awer si ënnerstëtzen d’Fondation Cancer trotzdeem weider!

Am Kader vun engem Iessen, wat vun alleguer de Memberen aus dëser Ekipp organiséiert gouf, konnt eng Zomm vun 1.820 € gesammelt ginn.

"Ech maache säit 10 Joer beim Relais pour la Vie mat, mais säitdeem meng Duechter u Kriibs erkrankt ass, engagéieren ech mech nach méi fir dëst Solidaritéits-Event." - Margarida

D’Direktesch, Lucienne Thommes, huet allen Bedeelegten häerzlech Merci gesot fir de generéisen Don am Kader vum Relais pour la Vie. De Relais pour la Vie si 24 Stonne Solidaritéit mat Kriibspatienten an hire Familljen a gëtt all Joers vun der Fondation Cancer organiséiert.

L’Union fait la Force weist mat hirem Engagement, dat Kriibspatienten net dierfe vergiess ginn, dat d‘Fuerschung wichteg ass an dat mir zesummen Hoffnung kenne ginn.