Der Erléis aus dem Verkaf geet un d'Associatioune Brasilux, Trauerwee, Dignity, den-i an den Télévie.

Den Télévie seet dem Fraentreff e grousse Merci fir hiren onermiddlechen Asaz.