D'Associatioun setzt sech géint Mobbing an der Schoul an. D'Spend vum Ladies Circle 2 kënnt aus dem Verkaf vun der IUNIK-Charity Candle an en Charity Photoshooting um Riesling Open an Zesummenaarbecht mam "Clos mon vieux moulin - Duhr Frères" vun Ohn.