Bei hirem Solidaritéitmarsch "Home Sweet Home - Santa Run" huet de Kichechef fir all ugemellt Persoun 10€ un d'Stëmm vun der Strooss gespent. Dobäi si ganzer 10.000 Euro fir d'Renovatioun vum Sozialrestaurant zu Ettelbréck zesummekomm.