Zesumme mam Buergermeeschter vun der Stad Iechternach, dem Yves Wengler, gouf der Stëmm vun der Strooss e Scheck am Wäert vun 3.000 € iwwerreecht. D'Sue wäerten an d'Renovatioun vum neie Sozialrestaurant vun der Stëmm vun der Strooss zu Ettelbréck fléissen.