D'Primärschoulkanner vu Bierden hunn beim Liichte goen am Februar Sue fir de gudden Zweck gesammelt.

Dee generéisen Don vun 900 € hunn d’Kanner an hire schéine Fueskostümer op hirer flotter Fuesparty zu Bierden der Asbl "Een Häerz fir kriibskrank Kanner" iwwerreecht.