Well mer haut aus bekannte Grënn déi ganz Equipe net wéi gewinnt an de Studio trommele konnten, a mir awer och net ganz op hir Gesellschaft verzichte wëllen, si mer an d'Archiv wulle gaangen. De Moien gi mer mat der Ur-Equipe vum "5 vir 12" 10 Joer an der Zäit zréck an héieren iwwer wat sech do Gedanke gemaach gouf, oder wou hir Opreegung Welle geschloen huet. Dat hei war de 6/06 2010. Mat derbäi de Jemp Schuster, Gérard Valerius, Lucien Czuga, de verstuerwenen Roger Leiner an de Fernand Mathes

22-03-2020 5 vir 12 (Retro virun 10 Joer)

Dat waren Extraiten aus Sendungen vu virun 10 Joer, fir ze weisen wat eis dee Moment marquéiert huet. Déi komplett Sendungen fënnt een och haut nach als Podcast. Mat derbäi d'Pionéier vum "5 vir 12" Christiane Kremer, Fernand Mathes, Jemp Schuster, Gérard Valerius, Lucien Czuga an de verstuerwenen Roger Leiner.