Sozial Distanz gëllt och fir d'Equipe vum "5 vir 12" an dofir loosse mir si schéin doheem raschten, bis dass nees alles an der Rei ass, a mir si nees an de Studio ruffe kënnen fir dass se hiert Polver verschéissen an d'Aktualitéit mat Peffer a Salz wierzen.
Sou laang liewe mer aus de Béchsen, mat Sendungen vu virun 10 Joer. Beim Fernand Mathes waren de 6/06/2010 d'Leit vun der Stammequipe. De Jemp Schuster, Lucien Czuga, Gérard Valerius an de leider vill ze fréi verstuerwenen Roger Leiner.

05-04-2020 5 vir 12 (Retro vu virun 10 Joer)

Dat waren Extraiten aus Emissiounen mat der Equipe vum 5 vir 12, déi elo schonn 10 Joer zréck leien. Beim Christiane Kremer a Fernand Mathes waren deemools de Roger Leiner, Lucien Czuga, Guy Seyler, Jemp Schuster a Gérard Valerius